Política de Privacitat

El fet de visitar aquest lloc web no implica que hagi de proporcionar cap dada de caràcter personal. Tanmateix, en el cas que faciliti algun tipus d’informació, ITAEM, S.A. de conformitat amb el què estableix l’article 5 de la Llei Orgànica 15/1999, de Protecció de Dades de Caràcter Personal, l’informa que les seves dades personals seran incloses en un fitxer responsabilitat de ITAEM, S.A. amb la finalitat de facilitar l’accés a l’interessat a tots els continguts de la nostra web i a les aplicacions disponibles a la mateixa, gestionar i subministrar informació respecte dels nostres serveis, facilitar-li altres informacions i/o comunicacions comercials o no, que puguin ser del seu interès, a través de qualsevol tipus de mitjà de comunicació, fins i tot electrònic, com pot ser el seu correu electrònic, així com la prestació d’altres serveis propis de ITAEM, S.A.

Si no manifesta la seva negativa en el termini de 30 dies, entendrem que consent i autoritza expressament aquests tractaments, l'enviament d’informacions i/o comunicacions comercials a empreses i entitats amb activitats similars que són col·laboradores o proveïdores de ITAEM, S.A. per a les mateixes finalitats.

ITAEM, S.A. es compromet a complir amb el deure de secret d'aquestes dades, així com a tractar-les amb confidencialitat, assumint les mesures necessàries per evitar la seva alteració, pèrdua, tractament o accés no autoritzat, tal com es recull a la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de Protecció de Dades de Caràcter Personal i el Reial Decret 1720/2007, de 21 de desembre, que desenvolupa el reglament de protecció de dades.

En qualsevol cas, l'usuari serà l'únic responsable si aporta dades falses, inexactes, incompletes o no actualitzades en els formularis que trobi a la seva disposició en el lloc web.

Podrà exercir els seus drets d'accés, rectificació, cancel·lació i oposició al domicili social de ITAEM, S.A., situat al Edifici Workin - C/ Figueres, 12 08500 Vic (Barcelona), mitjançant comunicació escrita, signada, adjuntant una còpia del seu DNI o altre document acreditatiu o mitjançant l'adreça electrònica info@itaem.cat.